Ο εκδοτικός μας οίκος αποτελεί μια νέα προσπάθεια με στόχο την εναλλακτική γνώση για μία διαφορετική αντίληψη της ζωής και του κόσμου. Ως αρχή μας έχουμε ότι η γνώση πρέπει να μοιράζεται, σύμφωνα πάντα με την πλατωνική φιλοσοφία. Μέσα από τις εκδόσεις μας προσφέρουμε στο αναγνωστικό κοινό τη δυνατότητα να εκτιμήσει τα όσα διαβάζει και να προβεί στην αναζήτηση, χωρίς να προσπαθούμε να επηρεάσουμε την σκέψη του είτε με υποκειμενικούς προλόγους είτε με σχόλια. Το βιβλίο, εκτός από καλλιέργεια του πνεύματος και της ψυχής, αποτελεί κι ένα ταξίδι μέσα σ’ έναν κόσμο που μπορεί να χαρίσει μια πραγματική ελευθερία της σκέψης. Το πνεύμα κι ο ψυχικός κόσμος του κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν το χαρακτήρα, την προσωπικότητα και τη στάση ζωής του μέσα από την προαίρεση την οποία έχει. Ορθότατα λοιπόν υποστήριζε ο Πλωτίνος «είμαστε ό,τι γνωρίζουμε». Κυρίως όμως ισχύει ότι τίποτα δε μαθαίνουμε, απλώς ξαναθυμόμαστε, όπως υποστήριζε ο Σταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης. Η μελέτη, λοιπόν, του βιβλίου αποτελεί ένα μέσο προς την έξοδο από τη λήθη. Κάθε βιβλίο αποτελεί έναν πολύτιμο φίλο και κάθε ανάγνωση ενός βιβλίου είναι μια επικοινωνία με τη σκέψη του συγγραφέα, ακριβώς όπως γίνεται μια συζήτηση. Τα βιβλία μιας γενιάς μπορεί να διαμορφώσουν την νέα γενεά!