Δες μέσα

Εθνική οικονομική πολιτική

Αντικειμενικός σκοπός της προκειμένης εκδόσεως δεν είναι μόνον η κατάδειξεις ούτω της λογικής αλληλουχίας μεταξύ γνωμών, που εξηνέχθησαν κατά καιρούς και επαλήθευσαν εν πολλοίς ή ενισχύθησαν εκ των πραγμάτων εν τη αντιμετωπίσει φλεγόντων ελληνικών οικονομικών προβλημάτων. Η έκδοσις αποβλέπει και εις την συγκέντρωσιν εις ενιαίο σώμα τήδε κακείσε εγκατασπαρμένων απόψεων επί θεμάτων όμως πάντοτε επικαίρων και πρωταρχικής σημασίας δια το πολιτικόν και οικονομικόν παρόν και μέλλον του ελληνικού έθνους και εις την ορθότητα των οποίων πιστεύει απολύτως ο συγγραφεύς του παρόντος πονήματος.

Περιεχόμενα:

Η ΕΙΣΡΟΗ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΑΙ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ

Β΄ ψηφιακή ανατύπωση σε λίγα αντίτυπα της πρωτότυπης έκδοσης του 1961. Σελίδες 287

16,96

Κατηγορίες: ,