Δες μέσα

Αλεξιάς

Η ιστοριογράφος Άννα Κομνηνή (1083-1153), κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ (1081-1118) έγραψε την Αλεξιάδα εν είδει απολογισμού της βασιλείας του πατέρα της, ” του Μεγάλου Αλεξίου, του φωτός του σύμπαντος, του ηλίου της Άννας “.
Στο βιβλίο περιγράφονται η άνοδος των Κομνηνών -του Αλεξίου και του αδελφού του Ισαακίου- στην εξουσία του Βυζαντινού κράτους, οι μακροχρόνιοι πόλεμοι του Αλεξίου με τους εχθρούς από τη Δύση και την Ανατολή, οι κατά καιρούς συνωμοσίες και δολοπλοκίες εναντίον του αυτοκράτορος, η διπλωματία του και η ικανότητά του να προσεταιρίζεται εχθρούς και να διαιρεί τους συμμάχους, η αυστηρή αντιμετώπιση των αιρέσεων, ιδιαίτερα των Βογομίλων, οι σχέσεις και οι διαξιφισμοί του με την Εκκλησία, η αρρώστια και οι σπαρακτικές στιγμές του θανάτου του και ο αγώνας της διαδοχής.
Η Αλεξιάς είναι μια ζωντανή, λεπτομερής και κατά κανόνα αξιόπιστη αφήγηση, που σε κάθε σελίδα της αποκαλύπτεται η περιπαθής προσωπικότητα της συγγραφέως. Πρόκειται για μια ιστορική πηγή μοναδικής αξίας, ιδιαίτερα επειδή παρέχει μια θεώρηση της πρώτης σταυροφορίας διαφορετική από κείνη των ιστορικών της Δύσης. Όσο κι αν μεροληπτεί υπέρ του Αλεξίου, το βιβλίο προσφέρει σημαντική γνώση της διακυβέρνησής του. Η διαγραφή των χαρακτήρων δείχνει παρατηρητικότητα και οξεία αντίληψη· η αφήγηση είναι ζωντανή και δραματική· οι περιγραφές των μηχανών αποκαλύπτουν μια γνώση των θετικών επιστημών ασυνήθιστη για γυναίκα.
Μαζί με τα έργα του Προκοπίου, του Μιχαήλ Ψελλού, του Νικήτα Χωνιάτη, του Ζωναρά κ.ά., η Αλεξιάς παραμένει ένα από τα σημαντικότερα έργα της βυζαντινής χρονογραφίας. Ο Runciman υποστηρίζει ότι οι σύγχρονοι ιστορικοί παραείναι πρόθυμοι να μειώσουν το έργο της· ο Ostrogorsky αναφέρει την Αλεξιάδα ως ιστορική πηγή υψίστης σημασίας· ο Vasiliev λέει ότι είναι έργο εξαιρετικά σημαντικό από ιστορικής απόψεως· ο Krumbacher γράφει ότι οι αναμνήσεις της παραμένουν ένα από τα πιο έξοχα έργα της μεσαιωνικής ελληνικής ιστοριογραφίας. (Από την ιστοσελίδα του εκδότη)

Περιεχόμενα
Πρόλογος της μεταφράστριας
Εισαγωγή, του E.R.A. SEWTER
Χάρτης Κωνσταντινουπόλεως
Χάρτης των Βαλκανίων
Χάρτης της Μικράς Ασίας
ΑΛΕΞΙΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ Α’ : Ο Αλέξιος στρατηγός και μέγας δομέστικος
ΒΙΒΛΙΟ Β’ : Η επανάσταση των Κομνηνών
ΒΙΒΛΙΟ Γ’ : Η ανάρρηση του Αλεξίου Α’ (1081) και ο αγώνας μεταξύ Δουκών και Κομνηνών
ΒΙΒΛΙΟ Δ’ : Ο πόλεμος κατά των Νορμανδών (1081-1082)
ΒΙΒΛΙΟ Ε’ : Ο πόλεμος κατά των Νορμανδών (1082-1083) και η πρώτη σύγκρουση του Αλεξίου με τούς αιρετικούς
ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ’ : Το τέλος του πολέμου κατά των Νορμανδών (1085) και ο θάνατος του Ροβέρτου Γυΐσκάρδου – Οι Τούρκοι
ΒΙΒΛΙΟ Ζ’ : Ο πόλεμος κατά των Σκυθών (1087- 1090)
ΒΙΒΛΙΟ Η’ : Τέλος του σκυθικού πολέμου (29 Απριλίου 1091) – Συνωμοσίες κατά του αυτοκράτορα
ΒΙΒΛΙΟ Θ’ : Επιχειρήσεις κατά του Τζαχά και των Δαλματών (1092-1094) – Συνωμοσία του Ρωμανού Διογένη (1094)
Ευρετήριο γεγονότων των εννέα πρώτων βιβλίων
ΒΙΒΛΙΟ Ι’ : Μία ακόμη αίρεση. Ο πόλεμος κατά των Κομάνων. Η αρχή της πρώτης σταυροφορίας (1094-1097)
ΒΙΒΛΙΟ ΙΑ’ : Η πρώτη σταυροφορία (1097-1104)
ΒΙΒΛΙΟ ΙΒ’ : Προετοιμασίες για τη δεύτερη νορμανδική εισβολή (1105-1107)
ΒΙΒΛΙΟ ΙΓ’ : Η συνωμοσία του Ααρών. Η δεύτερη νορμανδική εισβολή (1107-1108)
ΒΙΒΛΙΟ ΙΔ’ : Τούρκοι, Φράγκοι και Μανιχαίοι (1108-1115)
ΒΙΒΛΙΟ ΙΕ’ : Τελευταίες εκστρατείες. Θάνατος του Αλεξίου Α’ (1116-1118)
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΤΟ ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ – ΤΙΤΛΟΙ – ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Α’. Ιωάννης Ζωναράς : Αποσπάσματα από την Επιτομή Ιστοριών
Β’. Νικήτας Χωνιάτης ή Ακομινάτος : Αποσπάσματα από την Ιστορία
Γ’. Γεώργιος Τορνίκης : Αποσπάσματα από τον Λόγο επί τω θανάτω της πορφυρογέννητου κυράς Άννης της καισαρίσσης
Δ’. ‘Ίμπν αλ Άθίρ : Απόσπασμα από το Παγκόσμιο Χρονικό
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ : Νικηφόρος ο Βρυένιος
Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ : Δύο ποιήματα
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΣ ” ΑΛΕΞΙΑΔΑΣ “
Χρονολογικός πίνακας
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΟΥΚΩΝ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΠΑΠΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ί-ΙΕ’
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Σελίδες

338

ISBN

9789603253365

Έτος

2005

Author

Άννα Κομνηνή

Publisher

Άγρα