Ανατομία της Δεξιάς

Η κριτική μιας σύμμεικτης ιδεολογίας καθαρού λόγου και «παράνοιας». Οδηγός η ρήση του Νίτσε: Για να δει κανείς τα πράγματα στην ολότητά τους απαιτούνται δύο μάτια: ένα αγάπης και ένα μίσους.

8,48

Κατηγορία: