Δια Πυρός και Αίματος- Το πολεμικό χρονικό του 1821

Το Πολεμικό Έπος του 1821 συνιστά τον έσχατο μεγάλο Μύθο του εθνικού μας βίου. Διά της λέξεως Μύθος δεν εννοείται φυσικά η φανταστική διήγηση αλλά η Ιδέα, το Έρεισμα, το Σημείο αναφοράς, το οποίο λειτουργεί ως κινητοποιός Δύναμη εθνικής ανατάξεως και εγέρσεως.

Δυστυχώς στους σύγχρονους καιρούς έχει απομειωθεί σημαντικώς το ενδιαφέρον γι’ αυτό το πολλαπλώς σημαντικό κοσμοϊστορικό φαινόμενο. Ένα πέπλο άγνοιας σκεπάζει τον Αγώνα της Εθνεγερσίας. Από το σχολείο ακόμη, έχει καταλήξει μια άνευρη και άχρωμη αφήγηση, η οποία υπερεστιάζει σε πολιτικο-οικονομικούς σχολαστικισμούς της προεπαναστατικής και μετεπαναστατικής περιόδου. Τα πολεμικά γεγονότα εκλείπουν!

Η Νεολαία αδιαφορεί για διοικητικές μεταρρυθμίσεις και οικονομικίστικες αναλύσεις. Έχει ανάγκη Προτύπων και Αξιών. Εξάπτεται από τους πάντα ολιγάριθμους Έλληνες μαχητές που κατέκοβαν τα υπερτερούντα στίφη των μωαμεθανών. Ενθουσιάζεται από τις παράτολμες καταδρομικές επιχειρήσεις του Κανάρη και αισθάνεται δέος για την συνειδητή θυσία Διάκου και Παπαφλέσσα. Ταυτίζεται με τους λέοντες εκείνους που μας χάρισαν την Ελευθερία, διερχόμενοι κυριολεκτικώς διά καυτού ΠΥΡΟΣ και κρουνών ΑΙΜΑΤΟΣ.

Γι’ αυτούς τους λόγους λοιπόν προέβην στην έκδοση αυτού του περιεκτικού χρονολογίου – βιβλίου. Εδώ παρατίθενται τα βασικά γεγονότα της Εθνεγερσίας από το 1821 έως το 1829. Η συνοπτική αφήγηση των γεγονότων της Εθνεγερσίας και η χρονολογική τους διάρθρωση, προσφέρει μια σφαιρική και γενική άποψη για το 1821.

Η γνώση του παρελθόντος επικαθορίζει την πορεία του μέλλοντος.

10,39

You may also like…