Η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Γ’

Η κατάστασις της Εκκλησίας – Διακυβέρνησις και θάνατος του Ιοβιανού – Εκλογή Βαλεντινιανού και χωρισμός Ανατολικής και Δυτικής Αυτοκρατορίας – Θάνατος Βαλεντινιανού – Προέλασις των Ούννων από την Κίνα μέχρι την Ευρώπη – Ο Γρατιανός εκχωρεί στον Θεοδόσιο την Ανατολική Αυτοκρατορία – Χαρακτήρας και διοίκησις Θεοδοσίου – Οριστική καταστροφή Αρχαίας Θρησκείας – Εισαγωγή της λατρείας Αγίων και Ιερών αντικειμένων στον Χριστιανικό κόσμο – Εξέγερσις των Γότθων – Λεηλασία της Ελλάδος – Εισβολή Αλάριχου στην Ιταλία – Η Ρώμη πολιορκείται τρείς φορές και στο τέλος λαφυραγωγείται από τους Γότθους (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

25,00

Κατηγορία:

You may also like…