Δες μέσα

Η εσωτερική όψις της μικρασιατικής εμπλοκής

“Διατί απέτυχον αι προσπάθειαί μου κατά το χρονικόν διάστημα 1920-22 προς αποτροπήν της καταστροφής”.

Ο συγγραφέας ζώντας από πολύ κοντά την κατάσταση κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία -αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού από τον Μάρτιο του 1921 έως τον Νοέμβριο του ιδίου έτους- προσπαθεί να συντελέση στον καταλογισμό των ευθυνών και στην αποκάλυψι των πραγματικών αιτιών της κατάστροφης.

Περιλαμβάνει χάρτες και σχεδιαγράμματα μαχών.

Ανατύπωση της αρχικής εκδόσεως του 1928.

20,00

Κατηγορία:
Έτος Δημοσίευσης

2019

Σελίδες

304+8 αναδιπλούμενοι χάρτες

ISBN

978-618-83901-7-1

Author

Βίκτωρ Δούσμανης

Publisher

Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος