Η πολιτική εκπαίδευση των Σπαρτιατών

Εκδόθηκε στο Αμβούργο το 1939 με εντολή του Αγροτικού Ηγέτη του Γ’ Ράιχ, Walter Darre, του συγγραφέα του πασίγνωστου βιβλίου «Blut und Boden». (Αίμα και Γη)
Το πιο σκληρό και πιο απόλυτο σύστημα από όλα τα ελληνικά κρατικά συστήματα ήταν αυτό των Σπαρτιατών. Ενώ στα υπόλοιπα κράτη το κέντρο βάρους του ιδανικού της ζωής εντοπιζόταν στην ποικιλία και τον πλούτο των ανθρώπινων επιτευγμάτων και στην ελεύθερη κίνηση και έκφραση κάθε προσωπικής ιδιαιτερότητας, στο κράτος της Σπάρτης επικρατούσε με απόλυτη αυστηρότητα ως μοναδικός και ισχυρότερος νόμος “η οργάνωση και ανεξαρτησία του κρατικού συνόλου με βάση μια απόλυτη και αυστηρή τάξη και με την αγωνιστική βούληση αυτοκυριαρχίας”.
Αντί της μεγάλης αφθονίας και της ελεύθερης μετακίνησης στα υπόλοιπα κράτη, όλες οι δυνάμεις του λαού ήταν συγκεντρωμένες σ’ αυτόν τον ένα και μοναδικό στόχο. Εδώ υπήρχε μόνο μία αξία: η υπηρεσία προς όφελος του μεγαλείου και της δόξας του συνόλου, και επικρατούσε μόνο μία μορφή: το ομοιόμορφο σύνολο των πολιτών, ενωμένο κάτω από την απόλυτη κρατική βούληση.
Φορείς αυτού του ιδανικού ήταν ένα σύνολο ανθρώπων, των οποίων ο τελευταίος προορισμός ήταν η ιερότητα της κοινότητας, οι οποίοι ζούσαν για αυτήν τηρώντας ανεπιφύλακτα το νόμο και οι οποίοι θυσίαζαν ακόμα και τη ζωή τους στον αγώνα για την κυριαρχία και την ακεραιότητά της. 
Περιεχόμενα
Πρόλογος του συγγραφέα
ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΗΓΩΝ
Η οργάνωση της ζωής στη Σπάρτη
Το πνεύμα της ενότητας
Η κρατική οργάνωση
Η εσωτερική οργάνωση
Οι υποχρεώσεις των Σπαρτιατών
Φυλετική πολιτική και εκπαίδευση ως βάσεις της διαμόρφωσης του ανθρώπου
Πνεύμα και βασικές αρχές της Σπαρτιατικής εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτικές δυνάμεις της Σπάρτης
Σωματική αγωγή και πειθαρχία
Η πνευματική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
Η θέση των κοριτσιών στη Σπάρτη
Οι νέοι στις κρατικές γιορτές
Η μάχη στις Θερμοπύλες
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ζωή των νέων στη νήσο Κρήτη

12,00

 

Σελίδες

156

Έτος

2014

ISBN

9786188158610

Author

Jurgen Brake

Publisher

Το Αντίδοτο

You may also like…