Η βασιλεία εν Ελλάδι

Ἡ Ἱστορία καὶ τὰ πεπρωμένα εἶναι ἀμείλικτα ἐναντίον παντὸς τοῦ ἀγνωμονοῦντος λαοῦ. Ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἀγνωμονήσῃ. Γνωρίζω ὅτι εἰς πολλὰς, εἰς πλείστας σκιὰς χωρικῶν, παλαιῶν πολεμιστῶν τῶν Ἰωαννίνων καὶ Θεσσαλονίκης, τοῦ Κιλκὶς καὶ τῆς Κρέσνας ἡ προσωπογραφία τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου λατρεύεται ὡς εἰκόνισμα. Καὶ πράγματι ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν μορφὴν ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος διὰ τῆς δόξης τοῦ καὶ τῶν μαρτυρίων του θὰ παραμείνῃ διὰ μέσου τῶν αἰώνων εἰς τὴν Καρδίαν τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι ἐξ ἐκείνων τῶν ὀνομάτων, τὰ ὁποῖα ὁ θρῦλος μεγαλοποιεῖ.

8,48

 

Σελίδες

70

Έτος

Μάρτιος 2023

ISBN

978-618-5605-30-8

Author

Edouard Driault

Publisher

Εκδόσεις Έκτωρ

You may also like…