Δες μέσα

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους Τόμος Α’

Η “Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους” του Georg Ostrogorsky αναγνωρίστηκε ως βασικό έργο για τη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας σχεδόν αμέσως μετά την πρώτη έκδοσή της, και ο συγγραφέας είχε την ευχέρεια να τη βελτιώσει και να την εμπλουτίσει σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι το έργο αυτό, που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, συντρόφευε στις σπουδές τους όλους τους βυζαντινολόγους μετά τον πόλεμο, και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επηρεάσει όσο κανένα άλλο τη διεθνή έρευνα για την ιστορία του Βυζαντίου.

Ο συγγραφέας παρουσιάζει με σαφήνεια και συστηματικότητα τη χιλιόχρονη πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από την άνοδό της έως και την τραγική πτώση της. Αν και η έμφαση δίνεται στην πολιτική ιστορία, υπάρχουν εκτενείς αναφορές σε κοινωνικούς, οικονομικούς, εκκλησιαστικούς και αισθητικούς παράγοντες της ιστορικής εξέλιξης. Ο Ostrogorsky επίσης προβάλλει τους δεσμούς του Βυζαντίου με την κλασική αρχαιότητα, καθώς και τη σχέση της βυζαντινής ιστορίας με τους γειτονικούς πολιτισμούς της Ευρώπης και της Ασίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ – Ευαγ. Κ. Χρυσός
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ – Ευαγ. Κ. Χρυσός
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ OSTROGORSKY – Φανούλα Παπάζογλου
ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ (324 – 610)
Πηγές
1. Η Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
2. Η εποχή της μεταναστεύσεως των λαών και των χριστολογικών ερίδων
3. Το ανορθωτικό έργο του Ιουστινιανού και η κατάρρευσή του
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (610 – 711)
Πηγές
1. Οι πόλεμοι εναντίον των Περσών και των Αβάρων. Το μεταρρυθμιστικό έργο του Ηρακλείου
2. Η περίοδος των αραβικών επιδρομών. Τα τελευταία χρόνια του Ηρακλείου. Κωνστάντιος ο Β’
3. Η σωτηρία της Κωνσταντινουπόλεως και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων του Ηρακλείου: Κωνσταντίνος Δ’ και Ιουστινιανός Β’
4. Η πτώση της δυναστείας του Ηρακλείου
ΧΑΡΤΗΣ: Η αυτοκρατορία του Ιουστινιανού Α’
Υποσημειώσεις

15,42

 

Σελίδες

288

ISBN

9789601645971

Έτος

2012

Author

Georg Ostrogorsky

Publisher

Πατάκης