Δες μέσα

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους Τόμος Γ’

Η “Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους” του Georg Ostrogorsky αναγνωρίστηκε ως βασικό έργο για τη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας σχεδόν αμέσως μετά την πρώτη έκδοσή της, και ο συγγραφέας είχε την ευχέρεια να τη βελτιώσει και να την εμπλουτίσει σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι το έργο αυτό, που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, συντρόφευε στις σπουδές τους όλους τους βυζαντινολόγους μετά τον πόλεμο, και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επηρεάσει όσο κανένα άλλο τη διεθνή έρευνα για την ιστορία του Βυζαντίου.

Ο συγγραφέας παρουσιάζει με σαφήνεια και συστηματικότητα τη χιλιόχρονη πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από την άνοδό της έως και την τραγική πτώση της. Αν και η έμφαση δίνεται στην πολιτική ιστορία, υπάρχουν εκτενείς αναφορές σε κοινωνικούς, οικονομικούς, εκκλησιαστικούς και αισθητικούς παράγοντες της ιστορικής εξέλιξης. Ο Ostrogorsky επίσης προβάλλει τους δεσμούς του Βυζαντίου με την κλασική αρχαιότητα, καθώς και τη σχέση της βυζαντινής ιστορίας με τους γειτονικούς πολιτισμούς της Ευρώπης και της Ασίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ (1081-1204)
Πηγές
1. Η παλινόρθωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλέξιος Α’ Κομνηνός
2. Νέα ανάπτυξη της βυζαντινής κυριαρχίας και οι πρώτες αποτυχίες. Ιωάννης Β’ και Μανουήλ Α’
3. Η αντίδραση του Ανδρόνικου Κομνηνού
4. Η κατάρρευση
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (1204-1282)
Πηγές
1. Η διαμόρφωση του νέου κρατικού συστήματος
2. Η άνοδος και η πτώση της Ηπείρου. Ο θρίαμβος της Νίκαιας
3. Τα χρόνια πριν από την παλινόρθωση
4. Η παλινόρθωση της βυζαντινής δυνάμεως: Μιχαήλ Η’
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (1282-1453)
Πηγές
1. Το Βυζάντιο ως μικρή δύναμη: Ανδρόνικος Β’
2. Η περίοδος των εμφυλίων πολέμων. Η επικράτηση της Σερβίας στα Βαλκάνια
3. Η κατάκτηση της Βαλκανικής χερσονήσου από τους Οθωμανούς. Το Βυζάντιο ως υποτελής των Τούρκων
4. Η άλωση
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΓΕΜΟΝΩΝ
ΧΑΡΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

20,00

 

Σελίδες

432

ISBN

9789601651163

Έτος

2015

Author

Georg Ostrogorsky

Publisher

Πατάκης