Μη λησμονείτε το σχοινί του Πατριάρχη

«Ο μεν Πατριάρχης, βιαζόμενος παρά της Πόρτας, σας στέλλει αφοριστικά και εξάρχους παρακινώντας σας να ενωθήτε με την Πόρτα, εσείς όμως να τα θεωρείτε ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βίαν και δυναστείαν και άνευ θελήσεως του Πατριάρχου.»

Α. Υψηλάντης προς Θ. Κολοκοτρώνη

Μια ομιλία του Γεώργιου Τερτσέτη για τη ζωή και τη δράση του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’, καθώς και για το μαρτύριό του, η ιστορική καταγραφή του Σπυρίδωνα Τρικούπη, το ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη για τον Πατριάρχη, οι αναφορές του Φωτάκου, του Μακρυγιάννη, ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού, τα κατά τον Πατριάρχη του Γεωργίου Πιλαβίου, ο επιτάφιος λόγος του Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και Οικονόμου και ιστορική αναφορά του Στρατή Μυριβήλη και του καθηγητή Αστροφυσικής Χρίστου Γούδη, συνθέτουν το παρόν έργο για να αποκαταστήσουν την αλήθεια σχετικά με την ιστορία του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’.

9,30

You may also like…