Νόμοι εξελίξεως των λαών

Ο ισοπεδωτικός Σοσιαλισμός φαίνεται να είναι σήμερα, ένας από τους χειρότερους εχθρούς των Ευρωπαϊκών λαών. Θα αποτελέση αναμφίβολα την τελική παρακμή, την οποία προετοιμάζουν πολλές άλλες αιτίες, σημειώνοντας έτσι το τέλος του Πολιτισμού της Δύσεως. Ο Σοσιαλισμός θα αποτελέση, πολύ σύντομα, την νέα Πίστι του μεγάλου αυτού πλήθους των αποκλήρων, στους οποίους οι οικονομικές συνθήκες του παρόντος πολιτισμού δημιουργούν μια σκληροτάτη κατάσταση υπάρξεως.

Οι αποφάσεις επί γενικών συμφερόντων που λαμβάνονται από συνελεύσεις εξοχοτήτων (αλλά δημοκρατικών) ειδικών σε διαφόρους τομείς, δεν διαφέρουν αισθητά από τις αποφάσεις που θα λάβει μια συνέλευσις ηλιθίων. Αυτό που υπάρχει συσσωρευμένο στις μάζες δεν είναι το τάλαντο, αλλά η ανοησία.

9,00

Κατηγορία:

You may also like…