Δες μέσα

Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Τουρκίας

Το παρόν βιβλίο, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1916, κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μόλις έξι χρόνια πριν την Μικρασιατική Καταστροφή. Ο συγγραφέας ως Διευθυντής Γραφείου Τύπου της Υπάτης Αρμοστείας Σμύρνης, γνώστης των γεγονότων από πρώτο χέρι, παρουσιάζει αναλυτικά τον σκοτεινό ρόλο της Γερμανίας στην ενίσχυση τόσο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και αργότερα των Νεοτούρκων με σκοπό τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου από τα τότε εδάφη της τουρκικής επικράτειας. Η καταγραφή των γεγονότων ξεκινάει από το 1867, όταν οι Γερμανοί ιδρύουν γερμανικά σχολεία και τράπεζες στην Τουρκία, συνεχίζεται με τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση του τουρκικού στρατού από Γερμανούς στρατιωτικούς κατά την διάρκεια των Ελληνοτουρκικών Πόλεμων του 1897 και του 1912 για να φτάσει ως τους διωγμούς του ελληνικού πληθυσμού στην Μικρά Ασία και την Θράκη από τους Τούρκους –με την συνδρομή των Γερμανών– κατά το διάστημα 1914-1916.

«Τόν Τοῦρκον, τόν ὁποῖον ἐδίδαξεν ὁ Γερμανός στρατηγός πῶς νά μάχεται στρατηγικώτερον. Ἀλλά μήπως ἠρκέσθησαν οἱ Γερμανοί μόνον εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τοῦ Τούρκου; Μήπως αὐτοί δέν τοῦ ἐχορήγησαν τά ὅπλα Μάουζερ καί τά τηλεβόλα Κρούπ, μέ τά ὁποῖα μᾶς ἐπῆραν, κατά τό 1897, τόν Θεσσαλικόν κάμπον καί μᾶς ἐπαρουσίασαν ταπεινούς καί ἐλεεινούς εἰς τόν κόσμον; Μήπως ὁ Ἐτέμ πασσᾶς δέν καθωδηγεῖτο μέ τά Γερμανικά σχέδια καί ὁ ἠρωϊκός μᾶς στόλος, κατά τό 1912, δέν ἐναυμάχησε μέ Τουρκικά πλοῖα, γερμανικῆς προελεύσεως; Ὄχι μόνον νοῦν τούς ἔδωσαν οἱ Γερμανοί ἀλλά καί ὅπλα».

8,00

Έτος Δημοσίευσης

2020

ISBN

978-618-5422-13-4

Σελίδες

72

Author

Μιχαήλ Ροδάς

Publisher

Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος