Δες μέσα

Στέμμα και Σβάστικα Β’ τόμος

Επ’ εσχάτων κατέστησαν συχναί απόπειραι δολοφονίας Γερμανών στρατιωτικών. Οι δράσται ανήκουσι κατά το πλείστον εις κομμουνιστικούς κύκλους. Αι γερμανικαί ένοπλαι δυνάμεις θα καταπολεμήσουν ριζικώς πάσαν απόπειραν δολοφονίας και διαταράξεως της ησυχίας της χώρας.
Εις το μέλλον δια κάθε δονευόμενον Γερμανόν στρατιώτην, θα εκτελούνται 50 Έλληνες, δια κάθε τραυματιζόμενον Γερμανόν στρατιώτην 10 Έλληνες. Οι εκτελούμενοι θα εκλέγωνται μεταξύ των κύκλων των υπευθύνων δια την απόπειραν ταύτην.
Τα αυτά μέτρα θα λαμβάνωνται και δια την δολοφονίαν Ελλήνων ανηκόντων εις τα σώματα Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής.
Προειδοποιώ τον πληθυσμόν και συμβουλεύω πάντας τους αγαπώντας την πατρίδα των Έλληνας ν’ αποτρέπωσι τους συμπατριώτας των εξ απερίσκεπτων ενεργειών, προς το ίδιον αυτών συμφέρον.
Αθήναι τη 25 Οκτωβρίου 1943.
Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (V) – H «ΑΣΤΙΚΗ» ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Θέσεις και αντιθέσεις
Το ΚΚΕ (ΕΑΜ) και η εθνική δυσπιστία
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (VI) – ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΤΗΝ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
Πελοπόννησος
Μακεδονία
Η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις
ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (ΙΙΙ)
Ο Άξονας κλονίζεται
Ο Άξονας σπάει
Διελκυστίνδα για τη Δωδεκάνησο
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (VII)
Προς τον εμφύλιο πόλεμο
Ο πρώτος γύρος του Εμφυλίου
ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ (IV)
ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (IV) – ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Προβλήματα προσανατολισμού
Shoah (To Ολοκαύτωμα)
Η εφαρμογή της Τελικής Λύσης στην Ελλάδα
Οργανωτικές παραφωνίες και δυσλειτουργίες
Η «ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΤΟΝ ΣΤΟΤ»
Απόπειρα κατά της αντιχιτλερικής συμμαχίας;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΝΤΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

20,00

Κατηγορία:
Σελίδες

520

ISBN

9789600210798

'Ετος

1995

Author

Hagen Fleischer

Publisher

Παπαζήσης