Δες μέσα

Θεωρία του κράτους

Πρόλογος
Κεφάλαιο Ι
Η σημερινή προβληματική της θεωρίας του Κράτους
Κεφάλαιο ΙΙ
Κριτική ανάλυσις των περί Κράτους συγχρόνων θεωριών
Κεφάλαιο ΙΙΙ
Η θετική θεωρία του Κράτους
Συμπλήρωμα εις το περί εννοίας του Δικαίου Κεφάλαιον

16,00

Κατηγορία: Ετικέτα:
Σελίδες

294

ISBN

9.78960793196E+12

Έτος δημοσίευσης

2003

Author

Δημήτριος Βεζανής

Publisher

Ελεύθερη Σκέψις