Βλάχοι των Βαλκανίων και Ορθοδοξία

Η Ορθοδοξία, ως γνήσια έκφραση της εκκλησίας του Χριστού, αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας και της πνευματικής αυτοσυνειδησίας των βλάχων των Βαλκανίων. Η προσήλωση των Βλάχων στο Ιστορικό και πνευματικό μέγεθος της Ορθοδοξίας υπήρξε αδιαμφισβήτητη και διαπιστωμένη πραγματικότητα η οποία εκδηλώθηκε διαχρονικά με τη δυναμική αντίθεσή του σε κάθε μορφή θρησκευτικής και Εθνικής προπαγάνδας, με την ανάσχεση του κύματος του εξισλαμισμού με την ανάδειξη Αγίων της εκκλησίας και άλλων σημαντικών εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων και κυρίως με τον πλούσιο λαϊκό τους πολιτισμό ο οποίος είναι έντονα διαποτισμένος από την Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Οι βλάχοι παρόλες τις πιεστικές προπαγανδιστικές μεθοδεύσεις έμειναν σταθεροί στην Ορθόδοξη πίστη και πάντα αναφέρονταν στο σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο ως τη μόνη πνευματική και εθνική τους αρχή. Χιλιάδες Ορθοδόξων Βλάχων με αναφορές σφραγισμένες και επικυρωμένες αναφέρονται στη Μητέρα Εκκλησία και δηλώναν με συγκινητικές εκφράσεις την αφοσίωσή τους σε αυτήν καθώς και γενικότερα στην Ορθοδοξία.

23,00