Δες μέσα

Αρχές επιστημονικού μάνατζμεντ

Ο έλεγχος της εργασίας, δηλαδή, της παραγωγής, του καταμερισμού των καθηκόντων και των εργασιακών συνειδήσεων των εργαζομένων μέσα σε ένα μεγάλο οργανισμό, είναι το θέμα που ο Taylor επιχειρεί να εξερευνήσει. Μέσα από την κριτική προσέγγιση της βιομηχανικής κατάστασης και των συνθηκών που επικρατούσαν στη Χαλυβουργία των ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα, ο F. W. Taylor με τις Αρχές Επιστημονικού Μάνατζμεντ οριοθετεί τον έλεγχο της εργασιακής δραστηριότητας και των αντιλήψεων των εργαζομένων από τους εργοδότες. Στα πλαίσια της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης, ο έλεγχος της εργασίας και των αντιλήψεων των εργαζομένων αποτελούν για τον Taylor τα κύρια στοιχεία ρύθμισης των κοινωνικών παραμέτρων που επηρεάζουν την οικονομία. Με τις “Αρχές” γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού όλων αυτών των υποκειμενικών παραμέτρων που διαμορφώνουν την έννοια της εργασίας, τις σχέσεις με τους εργοδότες και το τελικό προϊόν. 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή επιμελητή
– Η εποχή της κριτικής και των μεταρρυθμίσεων: 1900
– Η πολιτισμική κριτική του βιομηχανικού καπιταλισμού και η εθνική οικονομία
– Οι ιδέες του F. W. Taylor
– Οι βασικές αρχές του Επιστημονικού Μάνατζμεντ και η κοινωνιολογική θεωρία
Επιλεκτική βιβλιογραφία
Ευχαριστίες
Εισαγωγή F. W. Taylor
– Θεμελιώδεις αρχές του Επιστημονικού Μάνατζμεντ
– Οι αρχές του Επιστημονικού Μάνατζμεντ
– Ο καλύτερο τύπος Κοινού Μάνατζμεντ

12,72

 

Σελίδες

200

ISBN

978-960-02-2071-1

Έτος

2007

Author

Frederick W. Taylor

Publisher

Παπαζήσης

You may also like…