Δες μέσα

Η αθέατη πλευρά της ιστορίας Νο10 / Ἡ λατρεία τοῦ Ἥρωα – Ἀναφορὰ στὴ Σκανδιναβικὴ Μυθολογία

Θεοί, ἡμίθεοι καὶ ἥρωες βρίσκονται σὲ ἕναν διαρκῆ καὶ ἀκατάπαυστο πόλεμο μὲ τοὺς γίγαντες τοῦ ψύχους προκειμένου νὰ διασώσουν καὶ νὰ διαφυλάξουν τὴ ζωὴ στοὺς ἐννέα μυθολογικοὺς κόσμους. Ἡ μάχη εἶναι σκληρὴ καὶ ἀέναη ἀφοῦ ὅλα τὰ φυσικὰ φαινόμενα καὶ οἱ σκληρὲς καιρικὲς συνθῆκες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ, ἔχοντας πάρει ὄψεις γιγάντων καὶ θηρίων, μοιάζει νὰ ἔχουν συμμαχήσει προκειμένου νὰ ἐξαφανίσουν κάθε ἴχνος ζωῆς καὶ κυρίως τὸ ἀνθρώπινο γένος. Στὸν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς ἀπειλῆς βρίσκονται οἱ θεοί, οἱ ὁποῖοι, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἡμιθέων πολεμιστῶν καὶ τῶν γενναίων ἡρώων, προασπίζονται ἀπτόητοι τὸ καλό, τὴ θερμότητα καὶ τὸ φῶς, τρία στοιχεῖα ποὺ συχνὰ ταυτίζονται.

14,31

 

Σελίδες

234

Έτος

Δεκέμβριος 2023

ISBN

978-618-5361-85-3

Author

Κωνσταντίνος Ι. Τσοπάνης

You may also like…