Η ηλιθιότητα είναι μισή αρχοντιά

The fate of all mankind I fear
is in the hands of fools
Η μοίρα όλης της ανθρωπότητας φοβούμαι
είναι στα χέρια ηλιθίων
Epitaph
King Crimson

***

Όλα τα άρθρα αναφέρονται στους άρχοντες
και στις αρχόντισσες των ηλιθίων του κόσμου
τούτου, και ακολουθούν την χρονολογική σειρά
των διαδραματισθέντων εν τα καθ’ ημάς
και εν τη μείζονι Εσπερία συνταρακτικών
γεγονότων της δυσοίωνης διετίας 2021-2022.
Εξαίρεση αποτελούν οι δύο συνεντεύξεις,
η μία αντί προλόγου και η άλλη αντί επιλόγου.
Τα άρθρα είναι ακατάληπτα για τους απλώς
ελληνόφωνους και απευθύνονται
στους Έλληνες με κεφαλαίο Ε.

Χρίστος Γούδης

14,31

 

Σελίδες

344

Έτος

Νοέμβριος 2022

ISBN

978-618-5605-14-8

Author

Χρίστος Γούδης

You may also like…