Δες μέσα

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους Τόμος B’

Η “Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους” του Georg Ostrogorsky αναγνωρίστηκε ως βασικό έργο για τη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας σχεδόν αμέσως μετά την πρώτη έκδοσή της, και ο συγγραφέας είχε την ευχέρεια να τη βελτιώσει και να την εμπλουτίσει σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι το έργο αυτό, που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, συντρόφευε στις σπουδές τους όλους τους βυζαντινολόγους μετά τον πόλεμο, και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επηρεάσει όσο κανένα άλλο τη διεθνή έρευνα για την ιστορία του Βυζαντίου.

Ο συγγραφέας παρουσιάζει με σαφήνεια και συστηματικότητα τη χιλιόχρονη πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από την άνοδό της έως και την τραγική πτώση της. Αν και η έμφαση δίνεται στην πολιτική ιστορία, υπάρχουν εκτενείς αναφορές σε κοινωνικούς, οικονομικούς, εκκλησιαστικούς και αισθητικούς παράγοντες της ιστορικής εξέλιξης. Ο Ostrogorsky επίσης προβάλλει τους δεσμούς του Βυζαντίου με την κλασική αρχαιότητα, καθώς και τη σχέση της βυζαντινής ιστορίας με τους γειτονικούς πολιτισμούς της Ευρώπης και της Ασίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ (711-843)
Πηγές
1. Τα χρόνια του χάους
2. Εικονομαχία και αραβικοί πόλεμοι. Λέων Γ’
3. Εικονομαχία και βουλγαρικοί πόλεμοι. Κωνσταντίνος Ε’
4. Η κάμψη της εικονοκλαστικής κινήσεως και η αναστήλωση των εικόνων
5. Το Βυζάντιο και ο Κάρολος ο Μέγας
6. Οι μεταρρυθμίσεις του Νικηφόρου Α’ και οι εξωτερικοί κίνδυνοι. Βυζάντιο και Κρούμος
7. Η εικονοκλαστική αντίδραση
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (843-1025)
Πηγές
1. Η ανατολή της νέας εποχής
2. Η περίοδος της κωδικοποιήσεως των νόμων: Βασίλειος Α’ και Λέων ΣΤ’
3. Το Βυζάντιο και ο Συμεών Βουλγαρίας
4. Ο αγώνας της κεντρικής κυβερνήσεως εναντίον των φεουδαρχικών δυνάμεων και η πολιτιστική άνθιση στη Βυζαντινή αυλή: Ρωμανός Λακαπηνός και Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος
5. Η εποχή των κατακτήσεων. Νικηφόρος Φωκάς και Ιωάννης Τζιμισκής
6. Το απόγειο της βυζαντινής δυνάμεως. Βασίλειος Β’
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (1025-1081)
Πηγές
1. Η διάλυση του κρατικού μηχανισμού
2. Η πολιτική κατάρρευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΜΕΜΠΤΟ
ΧΑΡΤΕΣ

17,00

 

Σελίδες

336

ISBN

9789601651156

Έτος

2012

Author

Georg Ostrogorsky

Publisher

Πατάκης