Δες μέσα

J. G. Droysen, Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

J. G. Droysen, Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Ἔκδοση 2015.

Ὁ Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόυζεν ἦταν ὁ πρῶτος νεώτερος μελετητὴς ποὺ ἀσχολήθηκε συστηματικὰ μὲ τὴν Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων κι ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ὅρου: Ἑλληνισμός/ἑλληνιστικός στὴν ἐπιστημονικὴ ὁρολογία.

Ἡ ἔκδοση τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου (1878-80) ἀποτέλεσε σταθμὸ γιὰ τὴ νεώτερη Ἱστοριογραφία.

Τὸ ἔργο συμπληρώθηκε κ’ ἐνημερώθηκε μὲ τὰ ἐγκυρώτερα πορίσματα τῶν ἱστορικῶν, ἀρχαιολογικῶν καὶ φιλολογικῶν Ἐρευνῶν, ἀπὸ τοὺς Ἧρκο καὶ Στάντη Ἀποστολίδη, ἀντικατοπτρίζοντας τὴν τελευταία λέξη τῶν γνώσεών μας γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο.

Πρόκειται γιὰ τὸ διεξοδικώτερο καὶ πιὸ τεκμηριωμένο βιβλίο ποὺ κυκλοφόρησε στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία πάνω στὸ θέμα. Τὸ 2004 μεταφράστηκε στὰ Γερμανικὰ σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἕδρα Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Παν/μίου τοῦ Μονάχου καὶ τὸ 2012 τιμήθηκε μὲ τὸ βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Περιλαμβάνει:

• 1026 σελίδες

• 1553 ὑποσημειώσεις

• 4 ἔγχρωμους άναδιπλούμενους χάρτες

• 13 σχεδιαγράμματα μαχῶν, σχεδιασμένα κατὰ τὰ δεδομένα τῶν ἀρχαίων πηγῶν

• 21 τοπογραφικὰ γιὰ ὅλες τὶς σημαντικὲς πολιορκίες (Θηβῶν, Μιλήτου, Ἁλικαρνασσοῦ,Τύρου)

• 32 σελίδες ἀναλυτικῆς χαρτογράφησης τῶν πορειῶν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν στρατηγῶν του

• 6 γενεαλογικὰ δέντρα τῶν βασικῶν δυναστικῶν οἴκων τῆς Μακεδονίας.

• Φωτογραφίες τῶν ἐπιμελητῶν ἀπὸ τὰ μέρη τῶν μαχῶν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολή.

• Πλούσια νομισματικὴ εἰκονογράφηση.

(Ὅλο τὸ ἐποπτικὸ ὑλικὸ ἔχει σχεδιαστῆ εἰδικὰ γιὰ τὴν ἔκδοση.)

Κυκλοφορεῖ σὲ σκληρὴ βιβλιοδεσία, γιὰ πρώτη φορὰ μονότομο, μὲ πολυτελῆ ἐκτύπωση.

Μτφρ-σχόλια: Ῥ.-Η.-Σ. Ἀποστολίδη.

BΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2012

72,00

Κατηγορίες: ,

You may also like…