Δες μέσα

Γερμανικαί προτάσεις ειρήνης διαρκούντος του ελληνοϊταλικού πολέμου

Με άλλας λέξεις η βρετανική κυβέρνησις δεν θα ήταν δυνατό να διατηρήση ως πρωθυπουργόν τον Ιωάννην Μεταξάν εκτός Ελλάδος. Ως εκ τούτου ο θάνατος του Ιωάννου Μεταξά την 29.1.1941 υπήρξε τι το επιθυμητόν διά την Μ. Βρετανίαν η οποία αλλιώς δεν θα ηδύνατο να συνεργάζετο με τον «δικτάτορα» Ιωάννην Μεταξάν εκτός Ελλάδος, όταν μάλιστα όλαι αι λοιπαί συμμαχικαί εξόριστοι κυβερνήσεις αποτελούντο από κοινοβουλευτικά πολιτικά πρόσωπα. 
Εξ’ ετέρου ο Ιωάννης Μεταξάς έχων πλέον καταλάβει εις την συνείδησιν του ελληνικού λαού και στρατού την θέσιν εθνικού ηγέτου και ήρωος και έχων συνδεθή πλέον με τον βασιλέα Γεώργιον Β’ δεν θα ήτο δυνατόν να παραμερισθή ευκόλως διά τον λόγον ότι υπήρξε δικτάτωρ και μάλιστα του τύπου φασιστικού δικτάτορος, ως υπεστήριζαν οι εχθροί του.  Δεν ήτο άλλως τε γνωστόν, εάν ο Ιωάννης Μεταξάς θα εδέχετο να μεταβή εις εξωτερικόν – δηλαδή εκτός Ελλάδος ως θα ήθελεν η Μ. Βρετανία και ως εγένετο με τον βασιλέα Γεώργιον Β’ – διά να συνεχίση τον αγώνα της Ελλάδος κατά της Γερμανίας .
Δι’ όλους τους λόγους τούτους και διά τον πρόσθετον λόγον ότι τα εργατικά μέλη της πολεμικής κυβερνήσεως Τσώρτσιλ δεν θα εδέχοντο ασφαλώς εκτός Ελλάδος ως πρωθυπουργόν συμμαχικής κυβερνήσεως τον Ιωάννην Μεταξάν, η προσωπικότης αυτού επροβλημάτιζε την Μ. Βρετανίαν, προβλέπουσαν και επιθυμούσαν, ως εγένετο, να συνεχίση η Ελλάς τον κατά της Γερμανίας πόλεμον και εκτός Ελλάδος.

12,30

Κατηγορία:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
2. Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
3. Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ.
4. Ο ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
5. ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
6. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
7. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
8. ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
9. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗ ΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΙΤΛΕΡ
10. ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΑ
11. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΠΡΕΣΒΥΝ
12. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΩΝ
13. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
14. ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑΝ
15. Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
16. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
17. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΛΘΗ Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
18. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
19. ΣΤΑΣΙΣ ΑΓΓΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ
20. ΥΠΗΡΞΕΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ;
21. ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΦΟΝ ΚΑΝΑΡΗ
22. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΦΟΝ ΤΑΝΤΕΝ
23. ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
24. ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
25. ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕΤΑΞΑ
26. ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
27. ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΙΤΑΛΩΝ
28. ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
29. ΝΕΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
30. ΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΗΣΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΥΠΟ ΚΟΡΥΖΗ
31. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΧΑΛΝΤΕΡ, ΚΑΙΤΕΛ, ΡΟΥΝΣΤΕΝΤ, ΓΙΟΝΤΛ
32. ΔΙΛΗΜΜΑ ΧΙΤΛΕΡ ΠΡΟ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
33. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟ ΧΙΤΛΕΡ
34. ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΣ;
35. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έτος Δημοσίευσης

2005

Σελίδες

264

ISBN

9789606601378

Author

Αναστάσιος Ζολώτας

Publisher

Ερωδιός

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Γερμανικαί προτάσεις ειρήνης διαρκούντος του ελληνοϊταλικού πολέμου”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *