Δες μέσα

Ιωάννου Συκουτρή Εκλογή έργων

Όλο το έργο του Ιωάννη Συκουτρή σε έναν τόμο από τις εκδόσεις «Κάκτος».

Σημείωμα στην παρούσα έκδοση

Η εισαγωγή του υπομνήματος προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Υπάρχουν εποχαί, κατά τας οποίας η διανόησις εκτελεί έργον οπισθοφύλακος. Ακολουθεί εκείνη το ρεύμα της ζωής και επηρεάζετ’ απ’ αυτό. Εκείνο που της δίδει τότε τον χαρακτήρα διανοήσεως και την ξεχωρίζει από την απλήν προβολήν επί του πεδίου των εννοιών και των καλλιτεχνικών εικόνων της καθημερινής ζωής εις την βάρβαρον και άμορφον υλικότητά της – και αυτό είναι δια πολλούς η σκέψις – είναι ότι υψώνεται υπέρ το ρεύμα, δια να επισκοπήση την κατεύθυνσίν του και να το καταδικάση – τόσον μόνον. Κατά βάθος ευρίσκεται εις το περιθώριον της ζωής, εφ’ όσον, ανίκανος να την αλλάξη ή να την εξυψώσει, αρνείται και να την υπηρετήση. Την ζωήν τότε κατευθύνει (εις ό, τι πνευματικόν θέλει να έχη) όχι ο διανοούμενος, αλλ’ ο δημοσιογράφος, όχι ο υπεύθυνος ηγέτης του έθνους, αλλ’ ο επιτήδειος υπηρέτης του όχλου. Αυτός χαρίζει όχι μόνον πολιτικήν επιρροήν και υλικήν επικράτησιν· αυτός παρεμβάλλεται σήμερον ως ο απαραίτητος μεσάζων μεταξύ της διανοήσεως και της ζωής» […]

Αλλά πρέπει να το πάρωμεν απόφασιν: Ευρέθημεν εις εποχήν, που ημπορεί να έχη όλας τα αρετάς· ηρωικότητα όμως δεν έχει, και χωρίς ηρωικότητα τίποτε δεν κατακτάται, – πολύ ολιγώτερον το παρελθόν. (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

38,00

Έτος Δημοσίευσης

1997

Σελίδες

922

ISBN

978-960-352-469-4

Author

Ιωάννης Συκουτρής

Publisher

Κάκτος

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ιωάννου Συκουτρή Εκλογή έργων”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *