Πέτρα σκανδάλου

Ὁ Ἠλίας Μηνιάτης γεννήθηκε στὸ Ληξούρι Κεφαλληνίας τὸ 1669 ἀπὸ τὸν ἱερέα Φραγκῖσκο Μηνιάτη καὶ τὴν Μορεζίνα Περιστιάνου. Τὸ 1710 ἐξελέγη ἐπίσκοπος Κερνίτζης καὶ Καλαβρύτων καὶ χειροτονήθηκε τὸ 1711. Ἀπεβίωσε ὅμως τρία ἔτη ἀργότερα, τὴν 1η Αὐγούστου 1714 στὴν Πάτρα σὲ ἡλικία μόλις 45 ἐτῶν. Ὑπῆρξε ὁ σημαντικότερος ρήτορας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τὰ ἔργα του ἐκδόθηκαν μετὰ τὸν θάνατό του. Εἶχε σπουδάσει στὴ Βενετία, ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Μελετίου Τυπάλδου ὁ ὁποῖος ἦταν ἱεροκήρυκας καὶ δάσκαλος τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας στὴν Βενετία, ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλολογία, μαθηματικά, λατινικὰ καὶ φιλοσοφία.

Τὸ ἔργο μὲ τίτλο «Πέτρα σκανδάλου» πραγματεύεται τὸ σχίσμα τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσεως ἀλλὰ καὶ τὶς δογματικὲς διαφορές. Τὸ βιβλίο αὐτὸ κίνησε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἐποχῆς (1718) καὶ ἔτσι μεταφράστηκε στὰ λατινικά, τὰ ρωσσικὰ καὶ τὰ ἀραβικά. Ὁ πατέρας τοῦ συγγραφέα γράφει σὲ ἐπιστολή του «θείῳ ζήλῳ κινηθεὶς παρά τινος ὀρθοδοξοτάτου αὐθέντου προσταχθεὶς», διότι ὁ Ἠλίας Μηνιάτης παρακινήθηκε ἀπὸ κάποιον ἄρχοντα γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας σημειώνει στὸ ἔργο του: «Ἐζήτησαν παρ’ ἐμοῦ, ἄρχων ἐνδοξώτατε καὶ εὐσεβέστατε νὰ μάθουν καταλιπῶς τί εἶναι ἐκεῖνο ὅπου χωρίζει τὰς δύο Ἐκκλησίας». Ἡ παροῦσα ἔκδοση περιλαμβάνει ἐπίσης τὶς ὁμιλίες του «Περὶ Πίστεως», «Εἰς τὸ Σωτήριον Πάθος», «Λόγος εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου» καὶ «Λόγος περὶ Ἀποστολικοῦ ἐπαγγέλματος».

 

Σελίδες

250

Έτος

Δεκέμβριος 2020

ISBN

978-618-84577-9-9

Author

Ηλίας Μηνιάτης

You may also like…